Facebook icon

Yamanashi

We have created “Must see places in Japan”  Top 40 lists. Here is No.1 through No.10. No.1 Fushimi Inari, Kyoto No.2 Kanazawa, Ishikawa No.3 Todaiji Temple, Nara No.4 Asakusa Sensoji, Tokyo No.5 Mr. Fuji, Shizuoka and Yamanashi No.6 Hiroshima Peace Memorial Park, Hiroshima No.7 Shirakawago, Gifu No.8 Miyajima, Hiroshima No.9 Takayama, Gifu No.10 Tsukiji Fish Market, Tokyo Let’s find out No.11 trought No. 40....

Read More

Slider by webdesign